Malin coaching

Jag arbetar som coach i Eskilstuna med människors önskan och längtan  till utveckling. Jag lyssnar med djup närvaro, medvetenhet, intuition och kärlek för att vara ett stöd. Jag som coach föreslår verktyg för att du ska hitta din lust, motivation och ibland helt ny riktning i livet. Jag hjälper dig att förstå vem du är, och hur du skall omsätta dina inre insikter till praktiskt handlande. Du som människa är en helhet där kropp, själ, känslor och tankar står i nära samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur du mår både psykiskt och fyskiskt. Ju mer du lär dig att lyssna och respektera din egen djupaste vilja, desto mer kommer livet att kännas meningsfullt och möjliggöra det för dig att skapa och leva det liv som du önskar och längtar efter. Du är unik och har en alldeles egen kraft och potential.

Det är viktigt att du lyssnar på och respekterar din egna vilja om livet ska kännas meningsfullt och du ska känna dig lycklig. Ändå är det ofta som din egna vilja låter sig stiga åt sidan. Nyckeln till ett hälsosamt liv är känslan och upplevelsen av meningsfullhet. Vet du vem du är och vad du vill så kommer du också att uppleva livet som meningsfullt.

Jag kan med min genuina närvaro, energi, intuition och min kunskap, tillsammans med dig skapa utrymmet och rummet för dig där allt som är DU får finnas. Tillsammans hjälps vi åt att "släppa taget" om det som är " kärnan" där du befinner dig just nu, för att hitta nya vägar som ger dig mer harmoni i livet och nya upptäckter om dig.

                            Kontakta mig!