Malin Blogg

 Jag skriver från min Medvetenhet, Allomfattande kärlek, mitt Ledarskap, Intuition och Närvaro

Att vara högkänslig (högmedveten) har för mig inneburit i mitt liv att jag har känt mig "fel" "konstig" eller "onormal". Det är också något som lätt skapat oro och ångest.
Jag har hela tiden upplevt det svårt att behöva anpassa mig till någon norm som någon gjort till "normal". Men för mig har det aldrig funnits något...

Själens röst

02.10.2018

Att följa mitt hjärta och min inre längtan är inte alltid bara en rak väg utan att känna oro, rädsla, hur ska det gå? Men det som verkligen betyder något i mitt liv och för mig är starkare än någon annan känsla inom mig som innebär att ingenting nu kan stoppa mig. Min inre själs viskning har blivit så mycket...

Riktning

02.10.2018

Jag kommer om en vecka börja en terapeutisk yoga- lärarutbildning för högkänsliga, som jag kommer komplettera till den coachning jag idag erbjuder.
Jag kommer börja hålla i grupper här i vår fantastiska lokal på svensk kroppsterapi i olika former, det kommer innebära coachning med mitt unika uttryck. Mitt uttryck av yoga där jag låter intuitionen...

Släppa taget

10.09.2018

En stunds reflektion vid ån inne i centrala Eskilstuna. Jag riktar min kärlek inåt till mitt hjärta💖 Att som barn ha fått höra mycket som upplevts smärtsamt, och att som barn ha fått sett saker som varit för smärtsamt har gjort att min balans mellan att göra och att vara har varit i väldig obalans i mitt liv. Jag har...

Du behöver inte vänta på att du ska gå in i "väggen" och uppleva psykisk ohälsa för att det ska vara okej att ändra riktning i livet. Du behöver inte vänta på att det ska vara okej att ta hand om dig och dina behov.

Kroppen

22.08.2018

Jag använder kroppen till att genom den uppleva en större medvetenhet om vem jag är.
Kroppen är ett kraftfullt verktyg som kan leda mig i vardagen, när jag i varje rörelse är medveten om hur det känns i kroppen, om den känns spänd, mjuk, varm, härlig eller alldeles underbar.
Jag vill verkligen ta hand om den skönhet som jag känner för min kropp....

Vara medveten

12.08.2018

Att vara medveten om något, eller i stort kring sig själv och sitt liv är första steget till förändring. Men sen ibland så händer det att det stannar vid medvetenhet. Som om det skulle räcka så. Då kan ett uttryck som jag möter ibland låta så här, " då har jag åtminstone koll på mig själv".

Vem är du?

03.08.2018

Tänk vad viktigt det är att förstå att alla de känslor som finns i din kropp inte är något bestående fenomen. Att när du tillåter dig att känna ALLA känslor som sorg, ilska, frustration, bitterhet, ensamhet, nedstämdhet, osv så kan känslorna släppa taget och förändras till något nytt, en ny form kan växa fram. Du växer och pusselbitarna läggs...

Det finns SÅ mycket tankar och känslor som är knutna till olika situationer och händelser i vårt liv. Jag skulle vilja beskriva det som att varje händelse i mitt liv som har skapat någon form av sår inom mig, ett behov av läkning, är en egen bur. I denna bur har händelsen låsts in tillsammans med en mängd tankar och...

Saknad...

23.07.2018

Saknar dig pappa. Den här gångna helgen har det handlat mycket om känslor av sorg, saknad och en känsla av förlust. Saknaden efter pappa är oerhört stark och kraftfull och den kommer fram i omgångar, som vågor som drar med sig tårar som rinner eller rent av forsar ner på mina kinder. Mitt hjärta värker. Det är nu i dagarna...