Vem är du?

03.08.2018

Tänk vad viktigt det är att förstå att alla de känslor som finns i din kropp inte är något bestående fenomen. Att när du tillåter dig att känna ALLA känslor som sorg, ilska, frustration, bitterhet, ensamhet, nedstämdhet,  osv så kan känslorna släppa taget och förändras till något nytt, en ny form kan växa fram. Du växer och pusselbitarna läggs på plats, en efter en. Tänk hur många människor som upplever som exempel en depression och som uttrycker sig: " Jag är deprimerad", istället för att uttrycka sig att  "  just nu känner jag mig deprimerad." Vilken skillnad är inte det i hur det sägs och vilken energi som finns bakom orden. Energin bakom orden och hur de uttrycks och hur de sägs har en oerhört stor betydelse för vad som återspeglar sig i våra fysiska kroppar. 

Om du läser det igen och blir medveten om skillnaden mellan de olika uttrycken och hur det känns inom dig när du läser det är förundrande. Att vara sin depression känns som ett långt lidande som inte går att förändra, utan det upplevs som om det ska vara så här, och som om du skulle behöva leva med det, medans att just nu känna en känsla och ett tillstånd av depression är inte något bestående. Det är tillfälligt och det finns en grundorsak till detta och det går att förändra om du får verktyg och vägledning att hitta tillbaka till din väg och den du verkligen ÄR. Av någon anledning så väljer vi bort alla de känslor som vi värderar som dåliga, de känslorna vill vi inte känna, vi vill känna glädje och kärlek och allt härligt hela tiden. Och ändå är det som om vi inte lyckas att hålla kvar de "bra" känslorna.

När vi väljer att inkludera alla känslor som ingår i att vara människa och att delta i det som kallas livet så händer det något inuti oss." Det är inte hur vi har det som gör det, utan hur vi tar det". Så vem skulle du vara om allt med dig fick vara med? 


Med Kärlek Malin