Stanna upp för en stund...

04.07.2018

Ibland hamnar vi i situationer där allt ofta sker samtidigt, kanske att uttrycket känns igen " en händelse kommer sällan ensam".
En känsla av oro kan uppstå, tankarna snurrar och huvudet känns fullt av allt och ingenting.
oro är en känsla, och den kan göra det svårt att se klart. Det betyder heller inte att känslan ska trängas undan, för någonstans i känslan så kan det finnas viktig information.
Jag upplever att det hjälper mig att stanna upp, säga stopp och ställa frågan till mig själv,
" vad är jag medveten om just nu" " vad finns i mitt liv som jag kan känna tacksamhet för? "
Då förändras energin inom mig och jag har lättare att fortsätta skapa mitt liv medvetet, även när livet runtomkring pågår som det ska.

Med kärlek
Malin 💗