Själens röst

02.10.2018

Att följa mitt hjärta och min inre längtan är inte alltid bara en rak väg utan att känna oro, rädsla, hur ska det gå? Men det som verkligen betyder något i mitt liv och för mig är starkare än någon annan känsla inom mig som innebär att ingenting nu kan stoppa mig. Min inre själs viskning har blivit så mycket starkare och tydligare när jag under en längre tid tränat mig i att lyssna till mig. Att vara högkänslig innebär inte att vara känslig eller svag, utan handlar om medvetenhet och ett inre system med ett brett spektrum av nyanser som jag kan uppleva och på ett djupt plan inom mig, som gör att jag har ett mycket rikt och upplevelsefyllt inre, och en stark intuition som kan vägleda mig.
Låt dina beslut fattas utifrån dina drömmar! 💖