Ordet stress

07.12.2018

Vi är inne i en tid som kan ge upphov till en hel del stress. Upplevd på olika sett utifrån många krav som vi skapat för oss själva, egna och andras förväntningar, många bollar i luften samtidigt som ska (måste) klaras av eller vad det nu kan vara för dig.

Vad är egentligen stress? Vad handlar det ordet om? Vad döljer sig bakom det kluster som många gånger bara gör att vi människor inte ser oss själva och mår mindre bra inombords. Ordet är laddat med många olika energier som jag tänker drar oss åt olika håll, fram och tillbaka, och med en tanke om att inte förstå och känna en förvirring.

Jag tänker att vi har lärt oss att uttrycka den inre upplevelsen med ordet stress, men som vi många gånger inte riktigt kan ta på och inte ens kanske veta vad det är och vad det handlar om. Jag tänker att stress innehåller många olika känslor på en och samma gång. Känslor som på något sätt krokat i varandra. Det kan vara sorg, ilska, frustration, uppgivenhet, en känsla av att vara otrygg och känna en känsla av att inte riktigt duga. 

Bakom ordet stress så finns det outtalade behov. Det finns behov som vill bli tillgodosedda. Kanske att du inte riktigt lyssnar till dig själv. Kanske att du behöver uttrycka ett behov till någon annan. Kanske att du redan vet vilket behov du har, men inte riktigt vågar ta in det helt inom dig, så det skulle kunna innebära att du behöver göra förändringar åt något håll.

Så, vad behöver du för att välja att se dig och tillgodose dina behov? Utforska och var nyfiken på vad som kommer upp inom  dig. Fråga kroppen... vad behöver du? Bjud in energin av att vilja dig väl och bara invänta och se vad du får för svar. Det kan komma på en gång, det kan ta en dag, en vecka. Bara ta emot dig själv.


Med Kärlek 

Malin