Hur ser din verklighet ut?

27.10.2018

Tänk hur allt för vanligt det är att vi gör motstånd och själva skapar ett inre lidande och en konflikt med oss själva, när vi inte vill se hur verkligheten faktiskt ser ut just nu. Det brukar ofta innebära att vi har tankar om att det borde vara på något annat sätt än så som det verkligen är. Så tänk om det faktiskt skapar mindre frustrationer, mindre ilska och sorg när vi har verktygen som kan ta oss till nuet och till den stund som just nu existerar, då det finns en kraft och en information i budskapet NU! Den tomhet som kan upplevas inombords och som också är en inre drivkraft mot att uppleva ett inre lugn, skapar på något vis en falsk drivkraft åt ett håll som kan leda oss in i ohälsa. Det skulle kunna vara så att den falska drivkraft får oss att tro att det vi behöver fylla tomrummet med finns utanför oss i den materiella och fysiska världen, när det istället redan finns inom räckhåll och inom oss, utan att behöva prestera, utan att behöva tänka på om det är rätt eller fel, eller springa på i en takt som till slut blir ett permanent tillstånd som kan upplevas som en ständig inre stress.


Så vad är det egentligen som betyder något i ditt liv? Med Kärlek Malin