Högkänslig (Högmedveten)

18.10.2018

Att vara högkänslig (högmedveten) har för mig inneburit i mitt liv att jag har känt mig "fel" "konstig" eller "onormal". Det är också något som lätt skapat oro och ångest.
Jag har hela tiden upplevt det svårt att behöva anpassa mig till någon norm som någon gjort till "normal". Men för mig har det aldrig funnits något som är normalt, för vad är det? Jag är nyfiken och frågvis och vänder gärna på perspektiv för att skapa nytt, nya möjligheter, vad är mer möjligt? För mig är livet SÅ mycket större än det jag kan se.
Det är SÅ skönt och befriande att jag förstår mig själv bättre om hur just jag fungerar.

Jag har upplevt att många klienter jag möter som upplever utmattning och utbrändhet har just det personlighetsdraget högkänslig. Det är viktigt att skapa en livssituation där du kan ta hänsyn till dina behov om du har de egenskaperna enligt forskare och terapeut Elaine Aron, för att finna ett hållbart liv och hälsa och för att kunna använda alla fantastiska gåvor det innebär som världen behöver.

Upplever du att du kan känna igen dig, och kan behöva ett tillåtande utrymme där du får vara du med hela dig så kan MINcoaching vara något för dig. Det passar även dig som inte upplever dig vara högkänslig men känner att jag talar till just dig. Välkommen att kontakta mig! 💖